Buitententoonstellingen

Waarom een tentoonstelling alleen beperken tot binnen?  Voor meerdere projecten en opdrachtgevers hebben wij verschillende buitententoonstellingen ontworpen en geproduceerd.  Als onderdeel en versterking van de tentoonstelling binnen maar ook regelmatig als op zichzelf staande tentoonstelling. We zijn bekend met de eisen die het buiten tentoonstellen van een expositie met zich mee brengen.  

Duurzaam hergebruik  
Het buiten tentoonstellen van een expositie kan met veel materialen gebeuren. Wij streven ook hierbij naar het duurzaam hergebruik van materialen. Een mooi voorbeeld hiervan is de tentoonstelling die wij eerder voor Unesco Nederland hebben gebouwd en die na afloop is hergebruikt voor Elinet. Ook na diverse opstellingen in en buiten Nederland was het nog mogelijk de materialen opnieuw te gebruiken. En hoewel de basisvorm gelijk bleef, beide tentoonstellingen hadden hun geheel eigen uitstraling.  

Hufterproof  
Een ander voorbeeld van een solide buiten tentoonstelling waarbij hoge eisen werden gesteld aan veiligheid  en “hufterproofheid” is de tentoonstelling in Den Haag op het Buitenhof en rondom de Hofvijver. Deze tentoonstelling sloot aan op de tentoonstelling binnen over ‘200 jaar Staten-Generaal’. Ook los van een bezoek binnen, kon publiek via 3D objecten, kleine tekstpanelen, gebruik van een QR code met app en een route aanduiding, een goed beeld krijgen van het onderwerp. De solide zuilen waren naar ontwerp van samenwerkingspartner Studio Überdutch, door ons gebouwd van beton en voorzien van specifieke elementen en waren in willekeurige volgorde langs historische plekken geplaatst!