Informatiecentra

Een apart onderdeel van ons werk is het inrichten en aankleden van informatiecentra. In deze vorm van werken komen vele vaardigheden samen en dit is vaak een mooie combinatie van interieurwerkzaamheden, signing en inzet van audiovisuele componenten.  

De eisen die aan het resultaat van de inrichting en aankleding van een informatiecentrum worden gesteld zijn vaak net anders dan die aan standbouw of een tentoonstelling worden gesteld. Een informatiecentrum kent een semipermanent karakter en trekt ook vaak een andere doelgroep die verschillende redenen heeft het centrum te bezoeken. 

Samenwerken  
Voor het inrichten en aankleden van een informatiecentrum werken we regelmatig samen met diverse PR en communicatiebureaus. Zij zijn de schakel tussen de opdrachtgever en vaak vanuit deze rol al langer betrokken bij een langer lopende campagne. Het is onze taak en rol  wensen en eisen welke de opdrachtgever heeft, te vertalen naar een praktische en pragmatische aanpak en aansprekend eindresultaat. Onze allround inzet en het feit dat wij in huis over alle disciplines beschikken, maakt ons tot vaardige partner bij het realiseren van een informatiecentrum.  

Portfolio  
De afgelopen jaren hebben wij in heel diverse informatiecentra gewerkt. Onze opdrachtgevers voor dit deel van ons werk zijn vooral afkomstig uit de publieke sector. Vaak worden zij verrast door onze praktische en pragmatische manier van denken en handelen.